המצאת משפט יפה? ראית משפט שאהבת שאין באתר והיית רוצה שנעלה ?
נשמח את תשלח/י לנו אותו פה למטה ואנחנו נשתדל להעלות אותו לאתר.
(את המשפט אתם המצאתם? שלחו לנו קרדיט שתרצו שנרשום בתמונה.)

*